Savremene metode učenja za savremeno doba

Na radionicama kreativnog pisanja ne uči se na tradicionalan način. Polaznici/e se osnažuju  da rade timski i da se uče vještinama dobre komunikacije. Na ovaj način povećavamo njihove socijalne vještine, ali i doprinosimo razumijevanju toga da sticanje obrazovanja ne podrazumijeva samo prikupljanje informacija već i mogućnost sticanja prijateljstva i razvitka socijalnih vještina.

Pored vidnog napretka u pisanju i javnim prezentacijama koje vidimo kod naših polaznika/ca ono što nas posebno raduje jeste odnos koji postoji među polaznicima. Sretni smo što je komunikacija među njima dobar primjer razumijevanja, tolerancije, slobode izlaganja različitih mišljenja, ali i spremnosti na kompromise u cilju iznalaženja dobrih rješenja. Ovome je naravno doprinio mentor radionica prof. Agim Ljaić.

Projekat „Culture up Rožaje“ je okupio veliku grupu mladih talenata naše zajednice koji stasavaju u buduće umjetnike i poštovaoce umjetnosti i kulture. Jedna od naših polaznica Ajla Gusinjac je o svom iskustvu na radionicama napisala:

„Sve je bilo lijepo, zabavno i produktivno. Naučila sam šta je timski rad, pa i o samom pisanju. Predavanja su me dodatno podstakla da sve više i više pišem, a nadam se i kasnije bavim pisanjem. Profesorova dinamika, rad i trud su bili vidljivi. Naučila sam dosta toga novog o čemu nisam ranije razmišljala… Poslije svake radionice osjećala sam se produktivno i lijepo, usvajala sam nova znanja koja će mi itekako koristiti.“

Smatramo da obrazovanje savremenog doba je odavno prevazišlo tradicionalne obrise razmišljanja i djelovanja. Zbog toga kroz prethodno navedeni pristup obrazujemo mlade koji će potpuno biti obučeni da se uhvate u koštac sa potrebama savremenih izazova na svim poljima.

Projekat „Culture up Rožaje“ je podržan kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika- M’BASE“ koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich Ebert Stiftung (FES), NVO Politikon mreža i NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP), a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore. Program finansira Evropska unija.

Facebook
Twitter
LinkedIn