FINALNE PRIPREME ZA AUTORSKO LITERARNO VEČE

kreativni pisci i pjesnici u akciji

Nakon tri mjeseca edukacija kreativnog pisanja projekta „Culture up Rožaje“ polaznici/e sa mentorom profesorom Agimom Ljaićem vrše finalne pripreme pred veliki događaj – literarno veče na kojem će i javno prezentovati svoje prozne i poetske radove nastale u toku trajanja edukacija.

Da bi se dobro pripremili za ovaj događaj pored uloženog velikog truda u nastanak proznih i poetskih radova redovno su vježbali vještine javnog govora i prezentacije. Ovo su sve vještine koje će im biti neophodne u budućnosti u praktično bilo kojoj djelatnosti. I to je ono šta smatramo da je zadatak neformalnog obrazovanja – osposobiti mlade za samostalno djelovanje i naučiti ih vještinama koje će im pomoći kako u privatnom tako i u poslovnom svijetu.

Mentor je sa polaznicima razgovarao i o društvenim mrežama, vještinama korištenja istih za promociju književnog rada, ali i pitanjima sigurnosti na internetu. Pored navedenog radionice su iskorištene i za jačanje vještina timskog rada i razvijanje tolerancije, razumijevanja kao i kritičkog promišljanja.

Projektni tim će ovu grupu polaznika/ca i mentora zapamtiti po sjajnom drugarskom odnosu koji je bio pun međusobne podrške i poštovanja što je kao rezultat i dalo odlične rezultate. Oni su pored planiranih 12 edukativnih radionica u međusobnom dogovoru organizovali još 5 dodatnih radionica kao i događaj „Otvorena učionica“ na kojem su snimili kratak film. Pored navedenog pripremili su i odlične radove za Literarno veče koje slijedi u nastavku projekta.

Zahvaljujemo Evropskoj uniji koja je finansijski podržala naš projekat i mlade Rožaja.

Projekat „Culture up Rožaje“ je podržan kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika- M’BASE“ koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich Ebert Stiftung (FES), NVO Politikon mreža i NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP), a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore.

Facebook
Twitter
LinkedIn