EDUKACIJE FOTOGRAFIJE ZA MLADE U KARIKI

U okviru projekta „Culture up Rožaje“ koji je podržan kroz program M'BASE od strane Evropske unije počeo je novi ciklus edukacija!

Sa velikim oduševljenjem mladi u našim Rožajama su primili vijest da počinje ciklus edukacija fotografije i dobili smo čak 30 prijava. Zbog velikog broja prijavljenih odlučili smo da napravimo dvije grupe da bi svi prijavljeni dobili priliku da uzmu učešće kako bi testirali i razvijali svoj talenat prema fotografiji. Mentor edukacije fotografije je cijenjeni videograf/fotograf Damir Skarep koji ima skoro 15 godina radnog iskustva u ovoj oblasti.

Prve radionice su iskorištene da polaznici/e dobiju teorijske osnove nastanka fotografije koje su važna osnova pred praktični rad. Mentor je učesnicima demonstrirao kako je izgledalo fotografisanje prvim fotografskim mašinama, zatim su upoznati sa razvojem foto aparata i same fotografske umjetnosti.

Potom su kroz par radionica upoznati i sa fotografskim tehnikama kao što su: pravilo zlatne sredine, kadriranje, fokus, kompozicija… Pored navedenog informisani su o tehnikama 1st curtain, 2nd curtain i panning.

Kao udruženje koje prati savremene tokove obrazovanja, smatrali smo da je važno da našim talentima bude ponuđeno izučavanje savremenih umjetničkih disciplina. Svjesni smo koliko je fotografija važna i da su dobre vještine fotografisanja i razumijevanje vizuelnih umjetnosti nešto što pojedinca može da izdvoji u svakom segmentu. Sigurni smo da će svima koji uspješno savladaju program edukacije pruženo znanj biti biti korisno kako u školovanju tako i u profesionalnoj karijeri.

Projekat „Culture up Rožaje“ je finansijski podržan od strane Evropske unije kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika- M’BASE“ koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich Ebert Stiftung (FES), NVO Politikon mreža i NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP), a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore.

Facebook
Twitter
LinkedIn