EDUKACIJE GRAFIČKOG DIZAJNA U KARIKI

Edukacije se realizuju u okviru projekta “Culture up Rožaje” koji je podržan u okviru programa “OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika M'BASE” koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO). Program finansira Evropska unija.

Obrazujemo novu generaciju grafičkih dizajnerki i dizajnera u Kariki!

Iako grafički dizajn nije oblast koja je dostupna u formalnom obrazovanju u našoj opštini te zbog toga mladi nisu imali priliku za edukacijom ovog tipa veliki broj prijava koji nam je pristigao po otvaranju poziva  je već u startu bio dobar pokazatelj interesovanja mladih  za sticanjem vještina iz savremenih profesija. Suštinski, „Culture up Rožaje“ je prvi projekat u našoj zajednici putem kojeg ćemo edukovati veću grupa mladih iz oblasti grafičkog dizajna.

Mentor edukacija je akademski slikar i grafički dizajner Senad Pepić.

95% polaznika/ca ovih radionica su se po prvi put susreli sa grafičkim dizajnom stoga je činjenica da je većini ovo potpuno nova oblast bila posebno interesantna i od početka smo sa posebnom pažnjom pratili brzinu napretka polaznika/ca.

Zbog velikog interesovanja za radionice, a i zbog želje da svako ko želi dobije priliku da se edukuje mentori su oformili dvije grupe što će imati značajan uticaj na to da će svako od njih ponaosob dobiti dovoljno individualnih sugestija tokom rada

Facebook
Twitter
LinkedIn