KOLEKTIVNA IZLOŽBA U KARIKI

Izložba polaznika/ca radionica grafičkog dizajna i fotografije

U prostorijama Nevladinog udruženja Karika 03. marta 2022. godine je otvorena izložba radova polaznika/ca edukacija fotografije i grafičkog dizajna.

Izlozbu je svečano otvorio prof. Senad Pepić uz neizostavnu podršku akademskog slikara mr Aldemara Ibrahimovića, te edukatora i vizuelnog umjetnika Damira Skarepa.

Otvaranju izložbe je prisustvovao veliki broj građanki i građana kao i predstavnici medija.

Učesnici/e izložbe:

Kardović Naida, Dedeić Dina, Dobričanin Nina, Sutović Amra, Pepeljak Hana, Nurković Lida, Nurković Darija, Ademagić Lejla, Šutković Almina, Šahman Rijalda, Ibrahimović Omar, Fetahović Rukija, Skarep Davud, Skarep Ali, Nurković Kenan, Mujević Barija, Agović Amar, Klimenta Elma, Kujević Muzafera, Redžić Halil, Redžić Ajša, Šahman Rijad, Kalač Denisa, Ganić Hamza i Ganić Dina.

Ovaj događaj je realizovan u okviru projekta „Culture up Rožaje“ koji je finansijski podržan od strane Evropske unije kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika- M’BASE“ koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich Ebert Stiftung (FES), NVO Politikon mreža i NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP), a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore.

Facebook
Twitter
LinkedIn