Završna Press konferencija i promocija Zbornika “Culture up Rožaje”

Projekat “Culture up Rožaje” je svečano završen 21. marta 2022. godine Press konferencijom u prostorijama Nevladinog udruženja Karika. Na Press konferenciji su govorili prof. mr Aldemar Ibrahimović (mentor radionica crtanja), projektna asistentica Amela Frljučkić i projektni koordinator/direktor NVU Karika Mirza Luboder.

Projektni tim je iskoristio priliku da se zahvali donatorima, mentorima, polaznicima, medijima, stručnim saradnicima i svim građanima koji su dali srdačnu podršku projektu u Rožajama, Bijelom Polju i Petnjici. Projekat je sadržao preko osamdeset aktivnosti koje su prevashodno bile usmjerene na edukaciju mladih i na njihovo umjetničko stvaralaštvo. U toku projekta organizovale su se tri kolektivne izložbe, dva koncerta, literarno veče, čitalačko/edukativni performans, slikarsko predavanje, poetsko i prozno veče i druženja uz muziku. Na svim ovim događajima mladi su učestvovali u kreiranju i realizaciji istih. Mentori mladih u ovom projektu su bili: prof. mr Aldemar Ibrahimović (crtanje), prof. Senad Pepić (grafički dizajn), prof. Agim Ljaić (kreativno pisanje), prof. Petar Jokić (muzika) i prof. Damir Skarep (fotografija).

Pored ovih događaja realizovana je i serija “Inspirativnih razgovora” na kojima su učestvovale mr Selma Đečević (kustosica/teoretičarka savremene umjetnosti), mr Slobodanka Bobana Dabović-Đurić (kompozitorka filmske i klasične muzike) i Đorđe Šćepović (pjesnik/medijski radnik). O kulturi i umjetnosti se diskutovalo i na Tribini “Umjetnost u Crnoj Gori: izazovi i perspektive” na kojoj su učešće uzele mr Rebeka Čilović (pjesnikinja/pravnica), mr Dijana Tiganj (prof književnosti), mr Amela Frljučkić (koncertni izvođač/kulturna menadžerka) i Mirza Luboder (direktor NVU Karika/kulturni radnik).

Press konferencija je iskorištena da se promoviše Zbornik radova “Culture up Rožaje” koji je štampani pregled svih realizovanih aktivnosti u toku projekta. Urednica Zbornika je Amela Frljučkić, priređivač Zahra Kalač, dizajn potpisuje Senad Pepić, a fotografije Fedad Murić, Ferid Mujević, Kenan Nurković i Damir Skarep. Izdavač je Nevladino udruženje Karika, a za Izdavača Mirza Luboder.

Projekat Culture up Rožaje je je finansijski podržan od strane Evropske unije kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika- M’BASE“ koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich Ebert Stiftung (FES), NVO Politikon mreža i NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP), a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore.

Facebook
Twitter
LinkedIn